GENEL DURUM

 

 

GENEL DURUM

          Şile Orman İşletme Müdürlüğü İstanbul İli, Şile İlçesi sınırları içerisinde kurulmuştur. Kuzeyinde Karadeniz, Güney ve Doğusunda Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü  Batısında Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü ile çevrilidir.

ORMAN DURUMU

          Şile Orman İşletme Müdürlüğünün Genel  alanı 78.386,6 Hektar. olup, 59.827,8 Hektar ormanlık alan, 18.558,8 Hektarı açıklık  alandır. Genel alanın %76’sı ormanlık alandır. Ormanlık alanın 51.866,6 Hektarı Verimli Orman, 7.961,2 Hektarı Bozuk Ormandır. İşletme Müdürlüğümüzün 57 köy olup tüm köylerin orman kadastrosu ve 3302 sayılı yasa uygulaması yapılmış olup orman sınırları dışına çıkarılan 2/B alanlar toplamı 1.974 Ha.’dır. Ormanlık alanın genel alana oranı %73, 2B alanının genel alana oranı %2, ormanlık alana oranı ise %3’tür.

İDARİ DURUMU

      Şile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 Adet İşletme Şefliği olup bunlar; Ağva İşletme Şefliği Ağva'da, Sahilköy, Şile, Yeşilvadi ve Mercanköşk Orman İşletme Şeflikleri Şile Merkezde Şile Orman İşletme Müdürlüğümüzde konuşlandırılmıştır. Kuruluş sınırları içerisinde 1 İlçe ve  57 Adet Köy vardır. Nüfus sayısı Belediye toplamı 13285, 57 adet Köyler toplamı 19162 nüfus olmak üzere İşletme Şefliği sınırları içerisinde Toplam 32447 nüfus bulunmaktadır. Adrese Dayalı Nüfus Sayımına göre 16606 Adet 31. Madde köy nüfusu bulunmaktadır. Ancak yaz aylarında özellikle hafta sonlarında nüfus 40.000-50.000 civarına yükselmektedir.

COĞRAFİ-TOPOĞRAFİK DURUMU

     Şile Orman İşletme Müdürlüğünün Kuzeyinde Karadeniz bulunmaktadır.  Güneye doğru yükselen bir topografya mevcuttur. Belli başlı tepeler Kavşak T., Sivriburun T.,   Sivri T., Harmancı T., Doğan Yuvası T. (Yangın Gözetleme Kulesinin bulunduğu Tepe), Karaburun T., Gürgencik T., Fırınbayırı Tepesidir.
         Şile İlçesindeki başlıca akarsular şunlardır;  Türsil Nehri (Şile Suyu), Kabakoz Dere, Göksu Deresi, Ağva Deresi (Yeşilçay).

SOSYO-EKONOMİK DURUMU

     Şile İşletme Müdürlüğünün sorumluluk çevresindeki köylerde yaşayan nüfus tarım, hayvancılık ve ormancılık işleri ile yaşamlarını devam etmektedirler. Ayrıca Şile Merkez ve Ağva Beldesinde turizm işletmeciliği yapılmaktadır. Ormanların Baltalık Kesim Düzeninden Koruya Tahvile geçmesi ile köylülere Arıcılık, Seracılık gibi Alternatif İş olanakları ortaya çıkmıştır.

KÜLTÜREL VARLIKLAR

  Şile tarihi M.Ö. 12.000-6.000’lere kadar inen bir yerleşim birimidir. İlçede 13.yy. Bizans eserleri mevcut olup, Şile Feneri, Şile Kalesi, Sarıkavak Kalesi, Heciz Kalesi, Çamlık Tabyası, Hanıksuyu Çeşmesi, Osmanlı Hamamı, Şile Kilise Kalıntısı, Vaftiz Yeri, Lahit Mezarları ve Papazın çeşmesidir.

 

 
2008-2019 © Şile Orman İşletme Müdürlüğü Tüm Hakları Saklıdır.